verschillende invullingen van de klimaatambities

Energie

De traditionele procesindustrie heeft een hoge energievraag. Net daarom is de nood aan verduurzaming zo groot om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Onze experts hebben specifieke ervaring in het ontwerp van ketelhuizen, stoom- en condensaatsystemen, energiebesparing via warmtenetten, WKK-installaties, warmtewisselaar en condensors, enzovoort.