Ontploffingsgevaar

ATEX-zoneringsdossier

De ATEX-richtlijnen zijn van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan bestaan. De richtlijnen hebben een breed werkingsgebied en omvatten zowel gasexplosiegevaar als stofexplosiegevaar. Dit is niet nieuw en al lang van kracht, wel werden onlangs de ATEX-richtlijnen iets aangepast en kregen ze een nieuwe naam.

De verplichting om een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) op te stellen was al van toepassing bij ATEX 137, maar blijft een belangrijke verplichting. Het EVD moet de volgende informatie bevatten:

  • Doorlooptermijn verkorten/risico’s buiten werf
  • Alle noodzakelijke stofeigenschappen moeten vastliggen.
  • De gevarenzone-indeling moet up-to-date zijn (niet ouder dan 5 jaar).
  • De totstandkoming van de zones voor stof- en/of damp- en gasexplosiegevaar moet vastliggen.
  • Er moet een inventarisatie aanwezig zijn van de ontstekingsbronnen en de risicobeoordeling hiervan.
  • Het moet duidelijk zijn wat de wijze is waarop de risicobeoordeling van de ontstekingsbronnen heeft plaatsgevonden.
  • De wijze van borging moet duidelijk zijn, zodat de getroffen maatregelen in stand blijven.

PipeXperts (Engiplast BVBA) biedt op een pragmatische manier hulp bij het inventariseren van de risico’s, en indien alsnog van toepassing, het opstellen van de wettelijke verplichte zoneringsplannen van explosieve atmosferen. Wij kunnen u verder ook helpen bij het ontwerpen en implementeren van kostenbewuste oplossingen. Verder zijn onze procesingenieurs ook in staat om nieuwe processen zodanig op te bouwen dat de explosierisico’s tot een minimum beperkt worden. Ook de opmaak van EVD’s heeft voor ons geen geheimen!

Heeft u vragen hierover, of algemeen over ATEX? Neem dan contact op!

Terug naar veiligheidsstudies
en risicoanalyses