Aantoonbaarheid, nauwkeurigheid,
methodologie en hygiëne

Commissioning / indienststelling

In de commissioning-fase moet aangetoond worden dat alle systemen gebouwd zijn conform de eisen van de gebruikers. Hierbij moeten niet alleen alle individuele componenten maar ook de samenstelling van modules worden geïnspecteerd en getest. Hierbij kun je denken aan het testen van veldbus- en ethernet-netwerken, het uitvoeren van I/O-testen, het instellen van regelaars en instrumenten en het uitvoeren van functionele testen.

Alles uiteraard volgens vooraf goedgekeurde testprotocollen. Wij kunnen zorgen voor het uitvoeren van al deze testen volgens plan (IQ/OQ/PQ-support, FAT-, SAT-kwalificatietesten).

Waarom commissioning?

Commissioning is van belang omdat tijdens de bouw en installatie van een procesapparaten en leidingsystemen fouten en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Deze fouten kunnen er voor zorgen dat er tijdens de ingebruikname van de installatie of op een later tijdstip problemen of calamiteiten kunnen ontstaan. Dat moet uiteraard voorkomen worden. Daarom wordt commissioning met name in de chemische sector waaronder de olie- en gasindustrie toegepast als definitief controlemiddel om problemen in de toekomst de voorkomen en de veiligheid en deugdelijkheid van een installatie te waarborgen.

Maar in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie is dit (nog) niet voldoende. Want jouw installaties moeten voldoen aan de HACCP- of GMP-wetgeving die voorschrijft dat deze installaties gevalideerd worden, voordat ze in gebruik worden genomen. Validatie is het proces waarmee aangetoond en gedocumenteerd wordt dat een (GMP-)proces en bijbehorend systeem exact doet waarvoor het gespecificeerd is.

Meer info?