Zoeken naar optimalisatie

Quickscan / haalbaarheidsstudie

Een quickscan is een beperkt onderzoek binnen jouw organisatie of van een bepaalde installatie of productieproces. Soms als second opinion. Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd. De resultaten van de quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse.

Door middel van een quickscan leer je jouw organisatie, productie en installaties in een breed opzicht kennen. Het is belangrijk om in deze faze breed te oriënteren om te komen tot een Strategisch Plan.

Onze experts beschikken over een brede technische ervaring en sterke communicatieskills, waardoor wij als externe consultant makkelijker tot achterliggende en vaak verborgen symptomen kunnen komen.