Controle op kwaliteit

Uitvoeringsbegeleiding

De uitvoeringsbegeleiding is mogelijk op opzichter- of directieniveau. Bij uitvoeringsbegeleiding op opzichterniveau zorgt de opzichter voor controle op de kwaliteit van toegepaste materialen en bewaakt hij dat alle werkzaamheden volgens het projectkwaliteits- en veiligheidsplan worden uitgevoerd.

De opzichter houdt tevens een dagrapport over de voortgang van het project bij, dat wekelijks door de verschillende betrokken partijen wordt afgetekend. Op deze wijze ontstaat er een document over het project dat discussies, technisch en financieel, zoveel mogelijk uitsluit.

Op projectdirectieniveau wordt erop toegezien dat alles wat contractueel rondom een bouwproject is vastgelegd daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ook het uitvoeren van controles op tekeningen en het voorzitten van de periodieke directievergaderingen behoort tot uitvoeringsbegeleiding op directieniveau.