HAZard OPerability

HAZOP

HAZard OPerability studie: procesveiligheid?

Een HAZOP-studie of kortweg ‘HAZOP’ is een risico-analysemethode om veiligheids- en milieugevaren en operationele problemen te identificeren die het efficiënte verloop van een productieproces, installatie of handeling kunnen verhinderen.

Terug naar veiligheidsstudies
en risicoanalyses