Technische specificaties

Basic engineering

Het doel van de Basic engineering of het basisontwerp is een overzicht verkrijgen van de technische eisen en systeemspecificaties.

Uit de conceptuele studies van het proces en het voorontwerp, kan PipeXperts voor u bepalen:

  • definitie en groottebepaling van de hoofdonderdelen, leidend tot de specificaties;
  • datasheets voor de hoofdonderdelen op basis van de opgestelde specificaties;
  • pipingdiagrammen en lay-outs als basis voor detailed engineering;

Op basis van deze Basic engineering kunnen wij prijsvraagdossiers opmaken met bestekteksten, layouttekeningen en meetstaten.