Het explosieveiligheidsdocument als basis voor een risicoanalyse naar explosieveiligheid.

Als er in een bedrijf ruimten zijn waar explosiegevaar is, moeten de risico’s opgespoord en geanalyseerd worden.
De analyse hiervan zal uitwijzen of er maatregelen moeten getroffen worden.
Alle bevindingen en maatregelen moeten wettelijk verplicht terug te vinden zijn in het explosieveiligheidsdocument (EVD).
Het wetgevend luik wordt bepaald door Europese ATEX-richtlijnen die van toepassing zijn op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan bestaan.

ATEX ingewikkeld?

PipeXperts (Engiplast BVBA) biedt op een pragmatische manier hulp bij het inventariseren van de risico’s, en indien alsnog van toepassing, het opstellen van de wettelijke verplichte zoneringsplannen van explosieve atmosferen. Wij kunnen u verder ook helpen bij het ontwerpen en implementeren van kostenbewuste oplossingen. Verder zijn onze procesingenieurs ook in staat om nieuwe processen zodanig op te bouwen dat de explosierisico’s tot een minimum beperkt worden. Ook de opmaak van EVD’s heeft voor ons geen geheimen!

Wil je een ATEX-Quickscan?
Jouw explosierisico’s in kaart brengen?
Een in-house training organiseren?

Heeft u vragen hierover, of algemeen over ATEX? Neem dan snel contact op!

Terug naar
nieuws